Forte Pharma

Forte Pharma Om
Forté Pharma Laboratoires, idag en del av läkemedels- koncernen Reig Jofre, grundades år 1999 i Monaco av Dr Yann Rougier. Med sin mångåriga erfarenhet som läkare till idrottsstjärnor, medverkande i vetenskapliga kommittéer och samarbeten med universitet runt om i världen, har han en gedigen kunskap inom nutrition. Hans vision om att erbjuda kvalitativa kosttillskott med naturliga och noggrant utvalda ingredienser utgör kärnan i Forté Pharma Laboratoires.

Liksom missionen att vi alla har rätt till att bibehålla och förbättra vårt välmående, vare sig det handlar om välbefinnande, hälsa eller skönhet.